SZR_plexi_logo
Email: office@plexi.rs
PROIZVODI

PLEKSIGLAS (KLIRIT)

Fizička Svojstva Pleksiglasa


Osnovne fizičke karakteristike pleksiglasa su:


Transparentnost


U bezbojnoj formi pleksiglas je transparentan kao najfinije optičko staklo. Njegova ukupna providnost je 92%, a to je najveća providnost bilo kog materijala koja je fizički moguća.

Otpor na lom


Pleksiglas ima od 6 do 17 puta veći otpor na lom od običnog stakla debljine od 0.125 " do 0.250". Kada je izložen udarcima koji premašuju njegovu otpornost, pleksiglas smanjuje opasnost od povrede, jer se razbija u velike komade koji nemaju oštre ivice, pri čemu se delovi raspadaju malom brzinom zbog lakoće materijala.

Otpornost na vremenske uslove


Dugogodišnja izloženost pleksiglasa (klirita) najrazličitijim vremenskim prilikama, dokaz je njegove otpornosti na vremenske uticaje. Nijedan drugi transparentni plastični materijal nema otpornost na vremenske uticaje kakvu poseduje pleksiglas.

Hemijska otpornost


Klirit ima odličnu otpornost na većinu hemikalija, uključujući i neorganske baze i kiseline, kao što su amonijak i sumporna kiselina, kao i alifatičnih ugljovodonika kao što su heksan, oktan i derivati nafte.
Otpornost klirita je testirana sledećim hemikalijama:

Mala masa


Klirit je više nego dvostruko lakši od stakla. Težak je 43% težine aluminijuma, i 70% težine magnezijuma.

Dimenzionalna stabilnost


Klirit je poznat po svojoj otpornosti na skupljanje i deformisanje tokom dugog perioda eksploatacije. Mnogi instrumenti i alati za crtanje koji zahtevaju visoku otpornost na deformacije i dimenzionalnu stabilnost su proizvedeni od pleksiglasa.

Zapaljivost


Klirit je zapaljiva termoplastika i treba da se tretira kao obični zapaljivi materijal kao što je drvo. Temperatura samo paljenja klirita (spontanog sagorevanja) je između 850 stepeni F i 869 stepeni F. Temperatura na kojoj će se materijal zapaliti u prisustvu plamena je između 550 stepeni F i 570 stepeni F. Iako je temperatura paljenja klirita veća nego kod drveta, on energično sagoreva i brzo stvara toplotu kada je u plamenu. Primarni proizvodi sagorevanja su ugljen monoksid i ugljen dioksid, međutim, prilikom sagorevanja ne proizvodi veće količine dima i otrovnih gasova od onih koje proizvodi sagorevanje drveta ili papira. Kada je klirit u pitanju, pridržavajte se zaštitnih mera od vatre i požara kao za različite vrste drveta i proizvoda od papira.

Otpornost na toplotu


Pleksiglas reaguje na veoma visoke temperature, pri čemu može doći do omekšanja materijala i deformacije oblika. S druge strane, na pleksiglas ne utiču hladnoća i niske temperature, tako da ne postaje krt i sklon lomovima.

Električna otpornost


Pleksiglas ima veću otpornost od većine drugih materijala, što ga čini idealnim izolatorom.

Jednostavnost izrade


Pleksiglas može da se seče, buši i mašinski obradjuje poput drveta ili metala. Kada se zagreva na odgovarajućoj temperaturi i dovede u stanje u kojem može da se savija, od pleksiglasa može da se formira gotovo bilo koji oblik.
 
Copyright © 2009 Plexi. Sva prava zadržana.